دسته بندی های جاروبرقی و شارژی:

 

جاروبرقی مخزن دار

جاروبرقی کیسه دار

 جاروبرقی شارژی


حالت نمايش
مرتب سازي براساس مرتب سازی

جاروبرقی BGL7200

 • برند BOSCH
 • موجود نیست
 • ظرفیت 0
 • کلاس انرژی
 • تخفیف بدون تخفیف ( 0% )
 • جاروبرقی BGL7200

  0 تومان

  جاروبرقی BSGL52531

 • برند BOSCH
 • موجود نیست
 • ظرفیت 5 لیتر
 • کلاس انرژی
 • تخفیف بدون تخفیف ( 0% )
 • جاروبرقی BSGL52531

  0 تومان

  جاروبرقی BGL72234

 • برند BOSCH
 • موجود نیست
 • ظرفیت 5
 • کلاس انرژی
 • تخفیف بدون تخفیف ( 0% )
 • جاروبرقی BGL72234

  0 تومان

  جاروبرقی BGL35MOV27

 • برند BOSCH
 • موجود نیست
 • ظرفیت 4 لیتر
 • کلاس انرژی
 • تخفیف بدون تخفیف ( 0% )
 • جاروبرقی BGL35MOV27

  0 تومان

  جاروبرقی BGL35MOV26

 • برند BOSCH
 • موجود نیست
 • ظرفیت 4 لیتر
 • کلاس انرژی
 • تخفیف بدون تخفیف ( 0% )
 • جاروبرقی BGL35MOV26

  0 تومان

  جاروبرقی BGL35MOV25

 • برند BOSCH
 • موجود نیست
 • ظرفیت 4 لیتر
 • کلاس انرژی
 • تخفیف بدون تخفیف ( 0% )
 • جاروبرقی BGL35MOV25

  0 تومان

  جاروبرقی BGL35MOV24

 • برند BOSCH
 • موجود نیست
 • ظرفیت 4 لیتر
 • کلاس انرژی
 • تخفیف بدون تخفیف ( 0% )
 • جاروبرقی BGL35MOV24

  0 تومان

  جاروبرقی BGL8GOLDIR

 • برند BOSCH
 • موجود نیست
 • ظرفیت 5 لیتر
 • کلاس انرژی
 • تخفیف بدون تخفیف ( 0% )
 • جاروبرقی BGL8GOLDIR

  0 تومان

  جاروبرقی BGL8SIL59D

 • برند BOSCH
 • موجود نیست
 • ظرفیت 5 لیتر
 • کلاس انرژی
 • تخفیف بدون تخفیف ( 0% )
 • جاروبرقی BGL8SIL59D

  0 تومان

  جاروبرقی BGL8PRO5IR

 • برند BOSCH
 • موجود نیست
 • ظرفیت 5 لیتر
 • کلاس انرژی
 • تخفیف بدون تخفیف ( 0% )
 • جاروبرقی BGL8PRO5IR

  0 تومان

  جاروبرقی BGL72294

 • برند BOSCH
 • موجود نیست
 • ظرفیت 5 لیتر
 • کلاس انرژی
 • تخفیف بدون تخفیف ( 0% )
 • جاروبرقی BGL72294

  0 تومان

  جاروبرقی مدل BGL8PRO4

 • برند BOSCH
 • موجود نیست
 • ظرفیت 5 لیتر
 • کلاس انرژی
 • تخفیف بدون تخفیف ( 0% )
 • جاروبرقی مدل BGL8PRO4

  0 تومان